فایل های دسته بندی رشته حسابداری - صفحه 1

دانلود کتاب مختصر حقوق تجارت توکلی همراه با کتاب بانک تست

دانلود کتاب مختصر حقوق تجارت توکلی همراه با کتاب بانک جامع نکته و تست حقوق تجارت همراه با کارگاه نکته و تست

قیمت : 49,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب حسابداری مالیاتی از آخوندی جلد دوم

دانلود کتاب حسابداری حسابداری مالیاتی با رویکرد دانشگاهی - جلد دوم

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب اصلی مدیریت مالی 2 تقوی پیام نور

دانلود کتاب اصلی مدیریت مالی دو 2 تقوی پیام نور

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب حسابداری میانه 1 و 2 مشکی و مقدم پیام نور

دانلود کتاب حسابداری میانه 1 و 2 مشکی و مقدم پیام نور

قیمت : 22,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه كرمي فصل 8 سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذران و اعتبار ده

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه كرمي فصل هشتم سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذران و اعتبار دهندگان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل هفتم چارچوب نظری FASB

پاورپوينت فصل 7 چارچوب نظری FASB از تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل 7 چارچوب نظری FASB

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل هفتم چارچوب نظری FASB

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل 6 در جستجوی اهداف

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل ششم در جستجوی اهداف

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل پنجم بدیهیات اصول و مفاهیم

پاورپوينت فصل 5 بدیهیات اصول و مفاهیم از تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی