فایل های دسته بندی رشته حسابداری - صفحه 1

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه كرمي فصل 8 سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذران و اعتبار ده

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه كرمي فصل هشتم سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذران و اعتبار دهندگان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل هفتم چارچوب نظری FASB

پاورپوينت فصل 7 چارچوب نظری FASB از تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل 7 چارچوب نظری FASB

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل هفتم چارچوب نظری FASB

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل 6 در جستجوی اهداف

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل ششم در جستجوی اهداف

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل پنجم بدیهیات اصول و مفاهیم

پاورپوينت فصل 5 بدیهیات اصول و مفاهیم از تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل 5 بدیهیات اصول و مفاهیم

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل پنجم بدیهیات اصول و مفاهیم

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل چهارم جنبه های اقتصادی نظارت بر گزارشگری مالی

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل چهارم جنبه های اقتصادی نظارت بر گزارشگری مالی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل 4 جنبه های اقتصادی نظارت بر گزارشگری مالی

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل چهارم جنبه های اقتصادی نظارت بر گزارشگری مالی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل 3 توسعه ساختار تشكيلاتي حسابداري مالي

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل 3 توسعه ساختار تشكيلاتي حسابداري مالي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی