فایل های دسته بندی رشته عمران‌و‌نقشه برداری - صفحه 1

0 تا 100 راحل ساختمان سازی

01-تهيه زمين 02-تهيه نقشه های واقعی معماری توسط دفاتر طراحی معماری ( نقشه های واقعی اجرایی ساختمان شامل دفترچه نقشه های معماری و دفترچه نقشه تاسیسات برق ومکانیک) 03-انعقاد قرارداد وکالت اجرای کارهای شهرداری و نظام مهندسی واخذ پروانه و عدم خلافی ها وپایانکارها با دفترفنی مهندسی 04-انعقاد قرارداد با د

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب سازه های آبی دکتر بیرامی

دانلود کتاب سازه های آبی دکتر بیرامی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول

دانلود مقاله نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی