بررسی اثر بخشی آموزش هوش اخلاقی برکنترل تکانه و تاب اوری درمانجویان وابسته به مواد

دسته بندي : انسانی،تجربی،ریاضی » رشته مدیریت

مبانی نظری فصل دوم: بررسی اثر بخشی آموزش هوش اخلاقی برکنترل تکانه و تاب اوری درمانجویان وابسته به مواد به همراه منابع

فهرست

فصل دوم    9
مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق    9
2- 1- بخش اول: هوش اخلاقی    10
1-2- 1- مقدمه:    10
1-2- 2- اصول ضروری هوش اخلاقی    12
1-2- 3- ابعادهوش اخلاقی ازدیدگاه لنیک وکیل    13
1-2- 4- مؤلفه های هوش اخلاقی لنیک وکیل ازدیدگاه قرآن کریم وائمه معصومین(ع)    14
1-2- 5- درستکاری    14
1-2- 6- مسئولیت پذیری    15
1-2- 7- دلسوزی    15
1-2- 8- بخشش    15
1-2- 9- نکاتی برای ایجاد هوش اخلاقی    16
1-2- 10- انتقال ارزش ها، پایه هوش اخلاقی    18
2- 2- بخش دوم: تکانشگری    19
2-2- 1- رویکرد زیستی    20
2-2- 2- لوب فرونتال:    22
2-2- 3- رویکرد روانشناختی    22
2-2- 4- تکانشگری در نظریات شخصیت    23
2-2- 5- نظریه برانگیختگی آیزنک    23
2-2- 6- نظریه حساسیت به تقویت گری (RST)    25
2-2- 7- ساختار مغزی اصلی زیربنایی BIS و بعد اضطراب    26
2-2- 8- تکانشگری در حیوانات    26
2-2- 9- جنسیت و تکانشگری    26
2-2- 10- تکانشگری در گستره زندگی    27
2-2- 11- اختلالات مرتبط با تکانشگری (نقش تکانشگری در اختلالات روانپزشکی)    28
2-2- 12- اختلال شخصیت ضداجتماعی    29
2-2- 13- اختلال شخصیت مرزی    30
2-2- 14- سوء مصرف/ وابستگی مواد    31
2-2- 15- اختلال دوقطبی    32
2-2- 16- ADHD و اختلال سلوک    33
2-2- 17- رویکردهای دارویی و رواندرمانی برای درمان تکانشگری    34
2-2- 18- دارودرمانی    36
2-2- 19- تکانشگری در DSM-5    36
2-2- 20- ترجمه ابتدای فصل اختلالات رفتار ایذایی، کنترل تکانه و سلوک در DSM-5    37
2-2- 21- شیوه های سنجش تکانشگری    38
2-2- 22- مقیاس های خودگزارش دهی:    38
2-2- 23- مقیاس های آزمایشگاهی رفتاری    39
2-2- 24- پتانسیل های وابسته به رویداد    39
2- 3- بخش سوم: تاب آوري    39
2-2- 1- مبانی نظری سازه تاب آوری    42
2-2- 2- عناصر تاب آوری و دیدگاهها    42
2-2- 3- چگونگی شکل گیری تاب آوری    43
2-2- 4- رویکردهای نظری پیرامون تاب آوری:    44
2-2- 5- الف- رویکرد روان شناسی مثبت نگر    44
2-2- 6- ب- رویکرد انسان گرایی    44
2-2- 7- ج- دیدگاه رشدی:    45
2-2- 8- د- دیدگاه روانشناسی تحولی    45
2-2- 9- احساس انسجام( مفهوم نزديک به تاب آوري)    45
2-2- 10- سرسختي رواني    46
2-2- 11- مؤلفه‌هاي تاب آوري    47
2-2- 12- مهارت حل مسأله    48
2-2- 13- نظريه‌هاي حل مسأله    48
2-2- 14- الف- حل مسأله و نظريۀ يادگيري شناختي    48
2-2- 15- ب- حل مسأله و نظريۀ پردازش اطلاعات    49
2-2- 16- ج- حل مسأله و نظريۀ فراشناخت    50
2-2- 17- د- حل مسأله و نظريۀ ساختارگرايي    50
2-2- 18- خودكارآمدي    51
2-2- 19- نظريه خودكارآمدي بندورا    52
2-2- 20- معناداري زندگي    53
2-2- 21- خوش بيني (خرده مقياس معنامندي)    53
2-2- 22- دوستي    54
2-2- 23- ارتباط مؤثر    56
2-2- 24- خودآگاهي    58
2-2- 25- عزت نفس    59
2-2- 26- کنترل هيجان ها    61
2-2- 27- الف- استرس    61
2-2- 28- ب- خشم    62
2-2- 29- موج‌های پژوهش درباره تاب آوری    64
2-2- 30- موج اول: تاب آوری فردی و عامل‌هایی که تفاوت ایجاد می‌کند    64
2-2- 31- موج دوم: فرایند تاب آوری    69
2-2- 32- ویژگی بافتی فرایندهای حفاظتی    70
2-2- 33- ثبات و تغییردر سازگاری افراد تاب آور    71
2-2- 34- تأثیرات فرهنگی روی تاب آوری    72
2-2- 35- موج سوم: مداخله برای ایجاد تاب آوری    72
2-2- 36- نیم‌رخ فرد تاب آور    73
2-2- 37- شایستگی اجتماعی    73
2-2- 38- مهارت‌های مشکل‌گشایی    74
2-2- 39- استقلال    74
2-2- 40- حس هدفمندی    75
2-2- 41- اعتماد به‌نفس    76
2-2- 42- احساس کفایت    76
2-2- 43- احساس داشتن یک پایگاه ایمن    77
2-2- 44- پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیرهای تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری    79
2- 4- پیشینه تحقیق های انجام شده در داخل و خارج از کشور:    86
4-2- 1- تحقیقات انجام شده داخلی    86
4-2- 2- تحقیقات انجام شده درخارج    90

 

دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 129 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: word.doc

تعداد صفحات: 113

حجم فایل:740 کیلوبایت

 قیمت: 18,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل