رابطه بین میزان علاقه مندی دانش آموزان دختر سال دوم (دوره دوم) متوسطه در ریاضی و پیشرفت آنها در این

دسته بندي : انسانی،تجربی،ریاضی » رشته مدیریت

مبانی نظری فصل دوم: رابطه بین میزان علاقه مندی دانش آموزان دختر سال دوم (دوره دوم) متوسطه در ریاضی و پیشرفت آنها در این درس ها  به همراه منابع

فهرست

فصل دوم: مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق    8
2- 1- بخش اول پیشرفت درسی    9
1-2-1- نظریه‌های برنامه درسی برای پیشرفت درسی    9
1-2-2- عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی    12
1-2- 3- الف. علل فردی    12
1-2- 4- ب. علل خانوادگی    14
1-2- 5- عوامل درونی و بیرونی عملکرد تحصیلی    16
2- 2- بخش دوم: اهميت آموزش رياضيات    18
2-2- 1- کاربرد ارقام    19
2-2- 2- کاربرد توابع و روابط بین اعداد    19
2-2- 3- کاربرد تقارنها (محوری و مرکزی ) و دَوَرانها    20
2-2- 4- کاربرد مساحت    20
2-2- 5- کاربرد چهار ضلعیها    20
2-2- 6- کاربرد خطوط موازی و تشابهات    21
2-2- 7- کاربرد آمار و میانگین    21
2-2- 8- مقاطع مخروطی    22
2-2- 9- ترسیمات هندسی    22
2-2- 10- کاربرد حجم    22
2-2- 11- کاربرد رابطهی فیثاغورس    23
2-2-12- طبقه‌بندي آندرسون    24
2-2- 13- تفسیر کردن    26
2-2- 14- مثال آوردن    26
2-2- 15- طبقهبندی کردن    27
2-2- 16- خلاصه کردن    27
2-2- 17- استنباط کردن    28
2-2- 18- مقایسه کردن    28
2-2- 19- تبیین کردن    28
2-2- 20- اجرا کردن    29
2-2- 21- انجام دادن (مورد استفاده قرار دادن)    30
2-2- 22- متمایز کردن    32
2-2- 23- سازمان دادن    32
2-2- 24- نسبت دادن    32
2-2- 25- وارسی کردن    33
2-2- 26- نقد کردن    33
2-2- 27- تولید کردن    34
2-2- 28- طرحریزی    34
2-2- 29- پدید آوردن    34
2-2- 30- ابعاد پدید آوردن:    34
2-2- 31- آگاهی فرد از دانستههای خود در زمینه ریاضی    38
2-2- 32- استفاده درست فرد از منابع دانشی خویش(خود نظمی)    39
2-2- 33- باورهای فرد درباره خود، دربارۀ ریاضی و دربارۀ حل مسأله ریاضی    39
2-2- 34- کار در گروه‌های کوچک    40
2-2- 35- بحث همگانی در کلاس    40
2-2- 36- نوشتن بازتابی(ژورنال نویسی)    40
2-2- 37- معلم به عنوان ایفا کننده یک نقش الگویی برای رفتار فراشناختی    41
2-2- 38- آزمون تیمز(TIMSS)    41
2-2- 39- تقابل بین آموزش شهودی و آموزش رسمی:    42
2-2- 40- عدم توانایی فراشناختی در دانشآموزان:    42
2- 3- پیشینه پژوهش    42
3-2- 1- پژوهش‌های انجام در داخل کشور:    42
3-2- 2- پژوهش‌های انجام شده  در خارج کشور:    45

 

دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 129 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: word.doc

تعداد صفحات: 45

حجم فایل:274 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل